ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ

ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ

Плазмено рязане Варна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологиите за плазмено рязане Варна на метали (черна ламарина, неръждаема ламарина, алуминий, месинг, мед) намират широко приложение в съвременната индустрия. Те се възприемат като високоефективни методи за рязане на черни и цветни метали посредством плазмен източник и сгъстен въздух. Отличават се с висока точност, бързина и икономичност. В сравнение с много от другите процеси, използвани за рязане на метали, включващи механично и термично обработване. 

 

Технология на плазменото рязане:

 

   

 

Плазменото рязане е процес специално разработен за рязане на метали като неръждаема стомана, алуминий, мед, и др. цветни и черни метали, които трудно могат да бъдат срязани чрез другите широко използвани методи за рязане като например газопламъчно рязане. При плазменото рязане се използва електропроводим газ за пренасяне на електрическа енергия от източника през режещата плазмена дъга към разрязвания метал. Използваните електропроводими газове включват аргон, хидроген, нитроген и смеси, както и сгъстен въздух и кислород. Процеса на плазмено рязане включва подаването на газ с  висока скорост през специала дюза и насочването му към мястото на рязане на метала. Когато газът влезе в контакт с металната повърхност, се образува електрическа дъга. Преди газът да премине през дюзата обаче, той преминава през спецялен електрод, през който протича електрически ток, благодарение на което в газа се получават положително и отрицателно заредени йони. Част от газа, изтичащ през дюзата, се превръща в плазма, която е с много висока температура и може да разреже стопения метал. Останалият газ се използва за издухване на разтопения метал от отреза, за по-нататъшното рязане. Плазмата е с много висока температура от порядъка на  25 000 °C и получените искри се отделят с голяма скорост. 

Обикновено горелките на машините за плазмено рязане разполагат с канали, през които се подават предпазни газове, които се използват да влияят върху налягането и плазмената дъга и да запазят плазмената струя насочена върху металната повърхност. Инертни или полуинертни газове се използват като защитни за площта, където плазмената дъга или струя е в контакт с изрязвания метал. 
Плазменото рязане е с много широк диапазон по отношение на дебелината на металите. То може да се използва за рязане на метали като неръждаема стомана и цветни метали с дебелина от 0,5 до 40 мм. В зависимост от мощността на плазмения източник.

Ние режем метали с дебелина от 1мм. до 15мм като до 5мм. дебелина на метала, сряза е с много добро качество и почти никаква шлака доближавайки се до качеството на рязане на лазера.

Най-често плазменото рязане намира приложени при изработката на парапети от черна и неръждаема ламарина, метални врати и декоративни ламарини, орнаменти и фризове. Ажурно плазмено изрязана ламарина намира все по-голямо предимство пред класическото ковано желязо при направата на оградни пана и пана за парапети, портали и метални врати.                          

Цени за плазмено рязане:

Цените се определят при предварително предоставен чертеж, във векторен формат и се изчисляват на база линейни метри, брой контури и дебелина на метала. 

 

ПРИМЕРНИ ЦЕНИ ЗА ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ

Цени на плазмено рязане на черна ламарина от нисковъглеродна стомана

дебелина на материала (мм) на линеен метър (лева) на брой контур (лева)
1 2,60 0,10
2 2,90 0,10
3 3,00 0,10
4 4,15 0,15
5 5,30 0,20
6 6,60 0,20
8 8,00 0,20
10 10,50 0,25
15 12,80 0,30

Подготовка на машината за рязане 30лв. еднократно.

Ако нямате готов векторен файл за рязане, можем да изготяим такъв срещу допълнително заплащане.

Материала не е включен в цената и се заплаща отделно.

Всички цени са без ДДС